Design og vedlikhold: Grafisk Service AS
Malin Basnes-Svendsen Telefon: 93056522 Epost: malin@basnes.no Personvern

GDPR.

B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN verner om sine kunders personlige integritet og strever etter og alltid å beskytte kundenes personopplysninger på best mulig måte. B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN behandler kundenes personopplysninger med Personvernordningen, GDPR. Denne policyen hjelper deg som kunde å forstå hva slags informasjon B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN samler inn, hva den brukes til og hvordan vi ellers håndterer dine personopplysninger, samt dine rettigheter. B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN er personopplysningsansvarlig, kontaktinformasjonen finner du nederst. Hvilke personopplysninger håndterer vi? Personopplysninger håndteres av B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN for å kunne oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde i henhold til loven. De personopplysningene som vi håndterer er de opplysningene som du som kunde har oppgitt til oss i adresse, telefonnummer, e-post og kontaktperson. Hva bruker personopplysningene til? Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen? Hvor lenge spares personopplysningene? 1. For å håndtere tilbud, bestillinger, kjøp og retur/reklamasjon 2. For å håndtere leveranse av bestilte produkter 3. For å håndtere fakturering, returer/reklamasjoner og administrasjon 4. For å markedsføre våre produkter via kampanjer og tilbud. Kommunikasjonskanalene er brevpost, e-post og sms. Personopplysninger kan også brukes til utsendelse av informasjon om aktiviteter. 5. For å kunne følge opp kunder, gjøre kundeanalyser og ta ut statistikk 6. For å kunne administrere kunde innlogginger til vår nettside etter behov. 7. For annen kommunikasjon via vår kundesupport, f.eks. å besvare spørsmål og hjelpe kunden Juridisk grunn for håndteringen: B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN håndterer personopplysningene med støtte av rettslig grunn når vi håndterer ordre, leverer bestilte produkter, kontakt via kundesupport, kundeinnlogging til nettsiden og analyser. Rettslige krav for håndtering av fakturering. Med støtte av berettiget interesse håndterer vi personopplysninger gjennom direkte markedsføring av produkter vi tror kan være av Deres interesse. Med støtte av berettiget interesse gjennomfører vi kundeundersøkelser for å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Lagringstid: Personopplysningene registreres i vårt kunderegister og spares så lenge du er kunde hos oss. I visse tilfeller kan opplysningene spares lengre på grunn av lovgivning som vi må oppfylle. Kunde søknader oppbevares i 3 måneder. Med hvem deler vi dine personopplysninger? B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN kan ikke levere ut dine personopplysninger til leverandører som behandler IT-tjenester, distribusjon – og spedisjonstjenester, kommunikasjonstjenester etc. Når det gjelder, deler vi personlig informasjon med mottakere som handler uavhengig i forhold til tjenestene vi tilbyr, for eksempel myndigheter (eks. politi, skattemyndigheter), redningstjenester og domstoler. Dine Rettigheter Rett til å vite hvilken informasjon vi har å gjøre med om deg Du har rett til å motta registerutdrag med informasjon om hvilke personlige data vi har registrert på deg som kunde. Forespørselen om slike utdrag skal skje skriftlig og underskrevet av deg, vedlegg også en kopi av ID- dokument av eieren eller personen i selskapets ledende stilling. Derfor vet vi at det er en kompetent person som ønsker dette ekstraktet. Du kan sende forespørselen til adressen nedenfor, merk konvolutten "Registrer ekstra persondata". Rett til å få data korrigert eller slettet B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN er ansvarlig for at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager feil informasjon om deg som kunde, har du rett til å be om at dette blir korrigert eller fullført. Du kan, under visse omstendigheter, slette informasjonen din. Hvis B-S HELSE MALIN BASNES- SVENDSEN trenger informasjonen for å kunne gjennomføre en avtale med deg eller om det er et lovkrav om at vi beholder personlig informasjon, kan vi ikke slette dem. Rett til å protestere mot behandling som er basert på legitim interesse B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN behandler personopplysninger for direkte markedsføring, som er basert på legitim interesse. Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger om deg for en slik kampanje når som helst. I motsetning til behandling som er avhengig av legitim interesse og mot direkte markedsføring Du har rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger eller for å begrense behandlingen. Rett til dataportabilitet Du har rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN til et annet selskap, myndighet eller organisasjon. Denne rettigheten er begrenset til informasjon fra deg. Hvis du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger ikke overholder databeskyttelseslovgivningen, vennligst kontakt oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Avslutt elektronisk direkte markedsføring B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN kan bruke din e-postadresse og / eller mobilnummer for direkte markedsføring. Hvis du ikke vil ha direkte markedsføring via disse kanalene, er du velkommen til å be om at fremtidige utskrifter blir stoppet. B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN Ringveien 2 1970 HEMNES Telefon 930 56 522 Epost: malin@basnes.no

GDPR.

B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN verner om sine kunders personlige integritet og strever etter og alltid å beskytte kundenes personopplysninger på best mulig måte. B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN behandler kundenes personopplysninger med Personvernordningen, GDPR. Denne policyen hjelper deg som kunde å forstå hva slags informasjon B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN samler inn, hva den brukes til og hvordan vi ellers håndterer dine personopplysninger, samt dine rettigheter. B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN er personopplysningsansvarlig, kontaktinformasjonen finner du nederst. Hvilke personopplysninger håndterer vi? Personopplysninger håndteres av B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN for å kunne oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde i henhold til loven. De personopplysningene som vi håndterer er de opplysningene som du som kunde har oppgitt til oss i adresse, telefonnummer, e-post og kontaktperson. Hva bruker personopplysningene til? Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen? Hvor lenge spares personopplysningene? 1. For å håndtere tilbud, bestillinger, kjøp og retur/reklamasjon 2. For å håndtere leveranse av bestilte produkter 3. For å håndtere fakturering, returer/reklamasjoner og administrasjon 4. For å markedsføre våre produkter via kampanjer og tilbud. Kommunikasjonskanalene er brevpost, e-post og sms. Personopplysninger kan også brukes til utsendelse av informasjon om aktiviteter. 5. For å kunne følge opp kunder, gjøre kundeanalyser og ta ut statistikk 6. For å kunne administrere kunde innlogginger til vår nettside etter behov. 7. For annen kommunikasjon via vår kundesupport, f.eks. å besvare spørsmål og hjelpe kunden Juridisk grunn for håndteringen: B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN håndterer personopplysningene med støtte av rettslig grunn når vi håndterer ordre, leverer bestilte produkter, kontakt via kundesupport, kundeinnlogging til nettsiden og analyser. Rettslige krav for håndtering av fakturering. Med støtte av berettiget interesse håndterer vi personopplysninger gjennom direkte markedsføring av produkter vi tror kan være av Deres interesse. Med støtte av berettiget interesse gjennomfører vi kundeundersøkelser for å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Lagringstid: Personopplysningene registreres i vårt kunderegister og spares så lenge du er kunde hos oss. I visse tilfeller kan opplysningene spares lengre på grunn av lovgivning som vi må oppfylle. Kunde søknader oppbevares i 3 måneder. Med hvem deler vi dine personopplysninger? B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN kan ikke levere ut dine personopplysninger til leverandører som behandler IT-tjenester, distribusjon – og spedisjonstjenester, kommunikasjonstjenester etc. Når det gjelder, deler vi personlig informasjon med mottakere som handler uavhengig i forhold til tjenestene vi tilbyr, for eksempel myndigheter (eks. politi, skattemyndigheter), redningstjenester og domstoler. Dine Rettigheter Rett til å vite hvilken informasjon vi har å gjøre med om deg Du har rett til å motta registerutdrag med informasjon om hvilke personlige data vi har registrert på deg som kunde. Forespørselen om slike utdrag skal skje skriftlig og underskrevet av deg, vedlegg også en kopi av ID- dokument av eieren eller personen i selskapets ledende stilling. Derfor vet vi at det er en kompetent person som ønsker dette ekstraktet. Du kan sende forespørselen til adressen nedenfor, merk konvolutten "Registrer ekstra persondata". Rett til å få data korrigert eller slettet B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN er ansvarlig for at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager feil informasjon om deg som kunde, har du rett til å be om at dette blir korrigert eller fullført. Du kan, under visse omstendigheter, slette informasjonen din. Hvis B-S HELSE MALIN BASNES- SVENDSEN trenger informasjonen for å kunne gjennomføre en avtale med deg eller om det er et lovkrav om at vi beholder personlig informasjon, kan vi ikke slette dem. Rett til å protestere mot behandling som er basert på legitim interesse B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN behandler personopplysninger for direkte markedsføring, som er basert på legitim interesse. Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger om deg for en slik kampanje når som helst. I motsetning til behandling som er avhengig av legitim interesse og mot direkte markedsføring Du har rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger eller for å begrense behandlingen. Rett til dataportabilitet Du har rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN til et annet selskap, myndighet eller organisasjon. Denne rettigheten er begrenset til informasjon fra deg. Hvis du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger ikke overholder databeskyttelseslovgivningen, vennligst kontakt oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Avslutt elektronisk direkte markedsføring B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN kan bruke din e- postadresse og / eller mobilnummer for direkte markedsføring. Hvis du ikke vil ha direkte markedsføring via disse kanalene, er du velkommen til å be om at fremtidige utskrifter blir stoppet. B-S HELSE MALIN BASNES-SVENDSEN Ringveien 2 1970 HEMNES Telefon 930 56 522 Epost: malin@basnes.no
Malin Basnes-Svendsen Telefon: 93056522 Epost: malin@basnes.no Personvern
Design og vedlikhold: Grafisk Service AS